<<

Władze stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" w Rawiczu

wybrane w dniu 18.09.2015 r.
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków.

Zarząd

Michał Gertchen Przewodniczący
Lucylia Wysocka Zastępca Przewodniczącego
Elżbieta Groblewicz Sekretarz
Urszula Mulkowska Skarbnik
Andrzej Boryczka Członek
Ewa Nowicka Członek
Barbara Stefaniak Członek

Komisja Rewizyjna

Jerzy Andrzejewski Przewodniczący
Elżbieta Matuszewska Członek
Jolanta Sędzik Członek