<<

Komunikaty:

Uwaga!


PCPR m.innymi, zaprosił członków Naszego stowarzyszenia na spotkanie, pn.: "Zakończenie Lata", które odbędzie się w dniu 5 października 2018 roku w godzinach od 13.00-18.00, na Strzelnicy Sportowej, Rawicz- Sierakowo, ul. Leśna. Harmonogram spotkania: - zbiórka na Strzelnicy Sportowej, Rawicz- Sierakowo, ul. Leśna - marsz z kijkami - Nordic Walking wokół Kąpieliska Sierakowo- Rawicz - biesiadowanie przy muzyce i poczęstunku.


Sptkanie integracyjne w Domu Kultury w Rawiczu w dn. 20.09.2018 r.; foto: A.Boryczka"
04.10.br. spotkanie integracyjne w Domu Kultury - gra P.Nowak.

22.11.br. "Andrzejki" gra Famili Bend.

12.12.br "Opłatek".

PLANOWANE WYJAZDY NA 2018.