<<

Z naszej historii:

1.  "Prezentacja 10-letniej działalności rawickiego stowarzyszenia "Pomocna Dłoń""

2.  "Prezentacja II dekady działalności rawickiego stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"- czść I"

3.  "Prezentacja II dekady działalności rawickiego stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"- czść II"