<<

foto:

8.   Wizyta Naszych ch³onków w dn. 16.11.2018 r. w Przedszkolu "Pod Grzybkiem"; foto: B.Stefaniak

7.   Dar³ówko OW-R "Gniewko" w dn. 7-17.10.2018 r.; foto: B.Stefaniak"

6.   Nasi na "Zakończeniu Lata" w dn. 5.10.2018 r.; foto: B.Stefaniak"

5.   Sotkanie integracyjne w Domu Kultury w Rawiczu w dn. 4.10.2018 r.; foto: B.Stefaniak"

4.   Rewal OW "Bumereng" w dn. 20-30.09.2018 r.; foto: U.Mulkowska"

3.   Sptkanie integracyjne w Domu Kultury w Rawiczu w dn. 20.09.2018 r.; foto: A.Boryczka"

2.   £eba D.W."Fregata" 6-16.09.2018 r.; cz. II foto: A.Boryczka"

1.   £eba D.W."Fregata" 6-16.09.2018 r.; cz. I foto: B.Stefaniak"