Komunikaty:<<
W linku "Publikacje" artykuł z Życia - Rawicza z dn. 18.01.2018 r. pt. Zabawa karnawałowa Pomocnej Dłoni [FOTO].
Kolejne dyżury w dniach: 29.01.  i  5.02.br na którch wpłacamy :

Styczniowe dyżury 2-go i 8-go 2018 r., na których wpłacamy:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,życzymy wszystkim naszym członkom, ich rodzinom i sympatykom zdrowia, szczęścia i powodzenia.


W linku "Publikacje" artykuł z Życia Rawicza z dn. 14.12.br. pt. Spotkanie opłatkowe Pomocnej Dłoni [FOTO].
Na dyżurze 11.12.br. wpłacamy na:
- spotkanie opłatkowe - 15 zł,
- składki członkowskie - /jeszcze kilka osób ma zaległości/ oraz
zapisujemy się na wyjazd wczasowo-rehabilitacyjny do Darłówka /jeszcze bez wpłaty/.

Są jeszcze wolne miejsca do Rewala /20 - 30.09.2018r/.
Ponadto będą wydawane faktury imienne z Darłówka dla osób,które zgłosiły taką potrzebę.

Zostaliśmy zaproszeni na obchody IX Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, które odbęda się w dniu 4.12.br. o godz. 11:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu. Są jeszcze wolne miejsca do Rewala i Darłówka. Do Darłówka jeszcze nie wpłacamy, ponieważ do wyjazdu dojdzie, gdy będzie minimum 40 chętnych. Plakat
Kolejny dyżur 13.11.br., na których wpłacamy;
- składki członkowskie,
- na wyjazdy w 2018r po 200 zł (od osoby na każdy wyjazd),
- na spotkanie ANDRZEJKOWE w dn. 25 listopada br. (20 zł członek).

W linku "Publikacje" artykuł z Życia Rawicza z dn. 1.10.br. pt. Wycieczka Pomocnej Dłoni do Rewala [FOTO].
Wyjazd do Darłówka 6.10.br. w godzinach:
3:30 - parking przy szkole nr 4, 4:00 - parking przy sklepie meblowym "Ewro".

Kolejny dyżur 2.10.2017 r., na którym wpłacamy składki na II półrocze br. oraz 10 zł na spotkanie integracyjne w Domu Kultury w dniu 25.10.br.
Wyjazd do Rewala 19.09.br. w godzinach:
3:30 - parking przy szkole nr 4, 4:00 - spod Neptuna.

W linku "Publikacje" art. z Życia-Rawicza pt."Pomocna Dłoń bawiła się w Kowalikach [Foto]."
W związku z remontem Domu Kultury, zmiana terminu i miejsca wrześniowego spotkania integracyjnego,
które odbędzie się 13-go w Kowalikach.Wyjazd spod Neptuna o godz. 15:30.

Następny dyżur w biurze 11-go września 2017 r., na którym sondażowo zapisujemy na wyjazdy w 2018 r. oraz wpłacamy :