<<

Władze stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" w Rawiczu do dnia 18.09.2015 r.

Zarząd

Michał Gertchen Przewodniczący
Urszula Mulkowska Zastępca Przewodniczącego
Elżbieta Groblewicz Sekretarz
Jan Lorek Skarbnik
Andrzej Boryczka Członek
Mieczysław Lisiecki Członek
Ewa Nowicka Członek

Komisja Rewizyjna

Felicja Dybicka Przewodnicząca
Antoni Suchanecki Członek
Danuta Wojciechowska Członek